- Vanskeligere å få sykehjemsplass

Fylkeslege Helga Arianson sier terskelen for å komme på sykehjem er blitt høyere. Hun mener og at sykehjemmene har for lav bemanning.