Fanafolk busses over på Bybanen

Neste sommer er det slutt på bussen til byen fra bygdene i Fana. På Nesttun må passasjerene bytte til Bybanen.