• FORSIKTIG MED PC-BRUK: Kontaktlærer på Ytrebygda skole, Jannecke Lampe, har ikke brukt datarommet til undervisning en eneste gang siden skolen startet. – PC er et nyttig verktøy, men ikke alle programmene er like bra, sier Lampe. FOTO: Helge Skodvin

Flinke lærere lar PC-ene stå i fred

Ifølge fersk forskning bruker de beste lærerne PC lite. – Ofte er blyant best, sier lærer Jannecke Lampe.