Laos – ut av glemselen

Laos, Vientiane, Luang Prabang, Pathet Lao, Mekong. Navnene dukker etter hvert opp i underbevisstheten – fra nyhetssendingene på 1960- og 1970-tallet da Indokina og Vietnamkrigen dominerte nyhetsbildet.