– Uforsvarleg lågt tilbod

American Bridge Norway krev å få overta oppdraget med stålarbeidet på Hardangerbrua. Selskapet trugar med søksmål dersom Statens vegvesen ikkje gjev etter for kravet.