Hvor ble solen av?

Det var da ikke slik Bergen skulle se ut i dag.