20-åring til sykehus

Bilen kom over gul midtlinje og traff dekket på tilhengeren til møtende vogntog.