Elevvekst i sør

Slik forventer kommunen at elevtallet vil utvikle seg i de enkelte bydelene: