- Må dere spy? Flott!

Slik ble de nye toppidrettselevene introdusert for skolehverdagen som venter til høsten.