Torghandlere inn på teppet

Alle de 40 faste torghandlerne er kalt inn til Likningskontoret, for å dokumentere inntektene sine. Se BTV-innslag!