Dobling av overgrepssaker

Politiet i Nordhordland etterforska 25 overgrepssaker i 2005. Det er meir enn dobbelt så mange som året før.