Bru til Sotra tryggast

Vegdirektoratet meiner omsynet til tryggleiken talar for ny hengebru i sambandet mellom Sotra og Bergen.