80-åring kom til rette

Det vart sett i gang leiteaksjon då mannen forsvann frå sjukeheimen i Sogndal.