Hvorfor heter det Knøsesmauet?

...og hvorfor Mons Ivar Mjeldes Plass ikke kommer til å dukke opp med det første.