Vernar blei utbyggjar

15 år etter vernekampen er Ingolf Folven stor tilhengar av småkraftutbygging.