Fastslår store muggskader

Fastslår at leiligheten Rose Karin Wigestrand (21) bodde i, er full av mugg. Men huseier gjør ingenting for å utbedre.