Seks steinras på ett år

Seks ganger i 2006 raste det ut store steinmasser i Haukelitunnelen.