Årsmøte Åsane Historielag

Onsdag 27. februar kl. 1945 i Åsatun, kjelleren.Lett servering. Les Saksliste og årsmelding.