Fana Sparebank på jumboplass

Fana Sparebank er jumbo i regionen når det gjelder utdeling av overskudd til gaver, idrett og kultur. – Riktig politikk, sier banksjefen.