Steven Dan Danielsen (24) kan risikere å måtte tilbringe mer enn 21 år i fengsel for å ha voldtatt og drept bergenskvinnen Anja Weløy Aarseth.

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim bekrefter at det skal mye til for at påtalemyndigheten ikke vil be om tidsubestemt straff i form av forvaring, for 24-åringen.

— Det vil bli lagt ned påstand om forvaring fra vår side. Tidligere forhold, samt den sakkyndige vurderingen fra rettspsykiaterne tilsier at tiltalte er en kandidat som oppfyller vilkårene for forvaringsstraff, sier Nordheim.

Rettspsykiaterne Terje Tørrissen og Michael Setsaas observerte 24-åringen i fengsel i fjor høst. I november avla de sin sakkyndigrapport. I denne heter det blant annet at Danielsen har en alvorlig personlighetsforstyrrelse, som delvis kan være utløst av langvarig rusbruk, får BT opplyst.

De sakkyndige mener at det er fare for at Danielsen kan begå nye, alvorlige lovbrudd i fremtiden.

Kan forlenges livet ut

Fra før er det kjent at rettspsykiaterne har konkludert med at drapstiltalte ikke var psykotisk da han gjennomførte ugjerningene, og at han dermed kan idømmes straff.

Nordheim vil ikke kommentere innholdet i sakkyndigrapporten.

— De sakkyndige vil i forklaringen for retten gå nøye gjennom spørsmålet om tilregnelighet, vilkårene for forvaring og fare for gjentakelse. Jeg vil ikke gå i detaljer om dette før de har fått forklart seg, sier hun.

Forvaringsstraff brukes mot tilregnelige lovbrytere som anses som særlig farlige, og hvor ordinær, tidsbestemt fengselsstraff ikke anses som tilstrekkelig.

— Målsettingen med en slik særreaksjon, er å verne samfunnet mot den dømte. Vedkommende skal ikke få komme ut dersom det er fare for at han vil begå ny, alvorlig kriminalitet. I praksis kan en forvaringsstraff forlenges livet ut, sier jussprofessor Jørn Jacobsen ved Universitetet i Bergen.

Slik straff kan imidlertid også innebære at en forvaringsdømt blir løslatt tidligere enn han ville blitt ved soning av en ordinær, tidsbestemt fengselsstraff. Den første vurderingen om løslatelse, skal etter loven skje etter utløp av en fastsatt minstetid.

— I det øyeblikk en etter minstetiden finner at vedkommende ikke lenger kan regnes som farlig, skal soningen avsluttes. Det følger naturlig av logikken denne reaksjonsformen bygger på: At forvaringsstraff er til for å beskytte samfunnet mot farlige mennesker, sier Jacobsen.

Tidligere dømt for vold

Danielsen er tidligere dømt for flere tilfeller av vold, blant annet mot sin eks-samboer. Han er også dømt ved to anledninger for å ha kommet med trusler mot politiet. Ifølge de aktuelle dommene, har samtlige handlinger blitt gjennomført i ruspåvirket tilstand.

I avhør har han forklart at han var sterkt ruset da han begikk ugjerningene mot Anja Weløy Aarseth.

Trusler mot politiet er også en del av tiltalen han må svare for i neste uke.

Tidligere voldskriminalitet, kombinert med rus og personlighetsforstyrrelser, er i utgangspunktet faktorer som tilsier at det ikke holder med ordinær, tidsbestemt straff, ifølge jussprofessor Jacobsen.

— Hvis man har et rusproblem, og har begått alvorlige forbrytelser i ruspåvirket tilstand tidligere, vil det være klare argument i favør av en forvaringsstraff. Personlighetsforstyrrelser er også relevant. Det finnes en rekke personlighetstilstander som ikke kvalifiserer som psykose, men som er relevante i farevurderingen, sier Jacobsen.

Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Steven Dan Danielsens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken, men sier han vil komme tilbake til forvaringsspørsmålet i sin prosedyre.

Rettssaken mot 24-åringen begynner førstkommende tirsdag i Sunnmøre tingrett. Da vil tiltalte forklare seg først, før dagen avsluttes med vitneforklaringer fra blant andre tiltaltes tidligere samboer.