To måneder etter at kommunalkomiteens leder, Helge Andre Njåstad, lanserte tanken om å innføre Oslo-modellen i Bergen, Stavanger og Trondheim, skytes forslaget ned fra Norges nest største by. Nå vil et flertall i bystyret pålegge byrådet å arbeide for en vestlandsregion, og at Bergen skal være en del av den. Med det er bystyret tydelig på at Bergen ikke skal bli et eget byfylke.

— Bergen blir ikke styrket av at vi lager et eget byfylke og isolerer oss. Bergen blir derimot sterkere av at vi samler oss og spiller på lag med resten av Vestlandet, sier Arbeiderpartiets byrådslederkandidat i Bergen, Harald Schjelderup.

Oslo-modellen

Det var under Arendalsuka i fjor sommer at tanken om å etablere flere store byfylker første gang ble lansert. Der uttalte kommunalminister Jan Tore Sanner at «det er en interessant tanke med flere Oslo-er». Oslo-modellen vil si at byen er både kommune og fylke. Oslo har ansvar for hele utdanningsløpet og kollektivtrafikken, som er blant de viktigste fylkeskommunale oppgavene. I tillegg ligger oppgaver som tannhelse og fylkesvei hos fylkeskommunen.

I BT 14. november talte Helge Andre Njåstad (Frp), leder for kommunalkomiteen på Stortinget, varmt for tanken om byfylker i Bergen, Stavanger og Trondheim.

— Dette har gjort Oslo i stand til å se samfunnsutviklingen i et større perspektiv. På Vestlandet er det viktig at Bergen og Stavanger får den muligheten, sa Njåstad.

I samme artikkel uttalte også byrådsleder Martin Smith-Sivertsen at han er positiv til tanken om et bergensk fylke. Blant annet viste han til at det ville være svært rasjonelt å overta fylkeskommunale oppgaver som videregående skole og kollektivtrafikk.

— Ballen ligger litt hos regjeringen og ministeren, men at han løfter den debatten synes jeg er veldig interessant, sa Smith-Sivertsen.

Etterlyser handlekraft

Nå fratas derimot byrådslederen muligheten til å jobbe for at Bergen slår seg sammen med nabokommunene og etablerer eget fylke. For regjeringen er dette trolig nedslående. Uten støtte fra byene blir det vanskelig å realisere planene om byfylker. Et flertall på Stortinget har allerede vedtatt at det skal være tre forvaltningsnivå i Norge, det vil si at dagens fylkeskommuner skal bestå.

Blant regjeringens samarbeidspartier, KrF og Venstre, er det derimot et sterkt ønske om å slå sammen fylker til store regioner. Nå får de støtte av bystyret i Bergen.

— Vi er avhengig av store enheter som er handlekraftige. Bergen vil bli styrket ved at vi står samlet på Vestlandet, sier Erlend Horn, Venstres førstekandidat ved høstens lokalvalg.

- Stortinget bestemmer

Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen tar overstyringen fra opposisjonen med fatning.

— Det er ikke viktig for meg at Bergen har benevnelsen fylke, men det kan være hensiktsmessig å flytte oppgaver fra fylkeskommunen til Bergen samtidig som en gjør kommunen større. Jeg tror at hvis du spør folkevalgte i Bergen om hvem som skal styre kollektivtrafikken, så vil mange være positiv til at det er en oppgave som skal tilhøre kommunen.

— Vil du jobbe for et stort vestlandsfylke?

— Jeg er ikke negativ til det. Jeg tror et større Bergen med nye oppgaver, kombinert med en stor vestlandsregion som får overført en del statlige oppgaver, vil være en god løsning. Men dette er det opp til Stortinget å bestemme, ikke kommunen.