Ingen mistenkte fra politiledelsen

Tre etterforskere mistenkes for straffbare forhold i arbeidet med Monika-saken. Samtidig vurderer Arbeidstilsynet å starte gransking.