Leder for Spesialenheten Midt-Norge, Halvor Hjelm-Hansen, bekrefter at tre politifolk er mistenkt for straffbare forhold i etterforskningen av Monika Sviglinskajas (8) dødsfall.

Han vil ikke kommentere hvorvidt det er personer fra lensmannskontoret på Sotra eller fra politihuset i Bergen sentrum som har status og rettigheter som mistenkte.

— Det er såpass få som er mistenkt at jeg ikke ønsker å gå inn i det, sier Hjelm-Hansen.

Åtteåringen ble funnet død i sitt eget hjem. Hun døde av kvelning. En rekke mystiske omstendigheter rundt dødsfallet ble ikke etterforsket av politiet.

Etterforskere

Etter det BT får opplyst er de tre mistenkte etterforskere som jobbet med Monika-saken i 2011 og 2012. Ingen fra politiledelsen i Hordaland politidistrikt er blant de mistenkte.

Politiet ble anmeldt for grov uforstand i tjenesten av jentens mor i august i fjor. Politiet skal ifølge moren Kristina Sviglinskaja ha snakket usant, blant annet i avhør med henne.

De skal heller ikke ha gjennomført konkrete arbeidsoppgaver de forsikret at de ville utføre, som å følge opp en sentral facebookmelding moren mottok.

Siste punkt i listen over anklager er at politiet har fjernet sentrale dokumenter fra saken.

Avhør før jul

På grunn av inhabilitet, er det Spesialenheten i Midt-Norge som etterforsker politiets håndtering av Monika-saken.

Hjelm-Hansen presiserer at mistenktstatus ikke innebærer at Spesialenheten nødvendigvis har gjort seg opp en mening om de tre kan ha gjort seg skyldig i straffbare forhold.

Nær 20 personer har vært inne til avhør hos Spesialenheten. På listen over personer som har forklart seg, står blant andre politimester Geir Gudmundsen og visepolitimester Gunnar Fløystad.

— Vi har utført en ganske bred etterforskning av selve Monika-saken. Vi gjennomførte det aller meste av avhør før jul, og noen få avhør etterpå, sier Hjelm-Hansen.

En innstilling fra Spesialenheten er ventet å være klar innen kort tid, trolig neste uke. Deretter skal enhetens påtalejurister ta stilling til om det eventuelt skal tas ut tiltale mot en eller flere politifolk.

Vurderer lovbrudd

Drapsetterforskeren som i januar 2014 ble avvist da han forsøkte å få saken gjenåpnet, fikk varslerstatus før jul.

Politimester Geir Gudmundsen har bedt Spesialenheten vurdere om behandlingen varsleren fikk internt også skulle være del av etterforskningen.

Dette spørsmålet er fortsatt til vurdering. Hjelm-Hansen sier at de først vil be Arbeidstilsynet om å vurdere om arbeidsmiljøloven er fulgt eller ikke. Det bekrefter regiondirektør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet.

— Vi har akkurat mottatt et brev fra Spesialenheten, der vi blir bedt om en uttalelse om mulige brudd. Vi kommer til å gjøre en vurdering av det de forespør om i lys av vårt mandat, sier Lekve.

Arbeidstilsynet har allerede et pågående tilsyn mot Hordaland politidistrikt, med blant annet pålegg om å evaluere iverksatte tiltak.

Også Riksadvokaten satte ned et granskingsutvalg som skal gjennomgå politiets håndtering. Denne granskingen skal være ferdig innen utløpet av januar.