Også statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justis— og beredskapsdepartementet stiller seg bak denne beskrivelsen. Han sier statsråd Anders Anundsen aldri har sagt noe noe annet.

— Det er ikke på noe tidspunkt sagt eller avtalt at man skal utøve tilbakehold overfor lengeværende asylbarn, sier Kallmyr.

Politimester Kristin Kvigne har ikke ønsket å la seg intervjue av BT om asylbarnsaken. Men i en kronikk i VG fredag bryter Kristin Kvigne, sjef for Politiets utlendingsenhet, tausheten. Her sier hun at etaten hun styrer aldri fikk beskjed om å nedprioritere lengeværende asylbarn i arbeidet med å uttransportere utlendinger uten lovlig opphold.

«PU har for 2014 ikke fått føringer om tilbakeholdenhet overfor noen grupper,» skriver Kvigne.

Utsagnet provoserer KrF og Venstre, fordi de mener dette viser at justisminister Anders Anundsen (Frp) ikke har vært ærlig med dem.

— Dette bekrefter at viljen til å følge opp avtalen vi hadde med regjeringspartiene, ikke har vært spesielt stor, sier KrFs Hans Olav Syversen.

«Returnerer der det er mulig»

Politimester Kristin Kvigne har som PU-sjef ansvaret for politiets arbeid med å tvangsreturnere utlendinger uten lovlig opphold i Norge. Hun leder den delen av politiet som i fjor mottok feil marsjordre om håndteringen av asylbarn som har vært lenge i landet.

Fordi regjeringen hadde avtalt med KrF og Venstre at de lengeværende barna skulle få større muligheter til å bli i Norge, hadde regjeringen tatt vekk en formulering om at lengeværende barn skulle prioriteres ved uttransporter. Men av ukjente grunner forsvant denne justeringen i disposisjonsskrivet, dokumentet som Politiets utlendingsenhet styrer etter.

Da Bergens Tidende avdekket denne feilen 2. desember i fjor, uttalte Kvigne at «vi returnerer der det er mulig» og «vi har altså ikke fått instruks om endret praksis».

Siden har Kvigne ikke ønsket å la seg intervjue av Bergens Tidende.

Press på måltall

I mellomtiden har politidirektør Odd Reidar Humlegård uttalt at regjeringens styringsinstruks om ikke lenger å prioritere lengeværende asylbarn, nådde frem til PU. Om politiledelsen har ment at endringen kun betydde at alle barn nå skulle ut, lengeværende eller ikke, er foreløpig uklart.

I debattinnlegg i gårsdagens VG gjør Kvigne rede for sitt syn på saken. Bakgrunnen er Bergens Tidende oppslag tidligere denne uken, der det fremgikk at politiet i fjor ble satt under sterkt press fra justisminister Anders Anundsen (Frp) for å nå måltallene for returer.

Kvigne understreker i VG-innlegget at politiet ikke har lagt vekk saker mot kriminelle der alt var klart for retur.

BT har skrevet at arbeidet med å få ut en del kriminelle asylsøkere ble lagt på is. Arbeidskrevende saker som ble kategorisert som «tunge» måtte vike, til fordel for enklere saker som ville gi flere uttransporter. Denne uken kunne BT melde at PU-sjefen selv advarte POD om at resultatet av denne politikken kunne bli at enkelte kriminelle ble løslatt fra fengsel, uten å bli uttransportert etterpå.

Trodde de svakeste skulle skjermes

Kvignes uttalelser vekker reaksjoner også hos Venstre.

— Disse uttalelsene stemmer ikke med det terrenget vi har fått forklart av Anundsen. Vår forståelse var at de skulle skjerme de sårbare gruppene, og så skulle det skje en innstramming overfor de kriminelle, sier stortingsrepresentant Andre N. Skjelstad (V).