Minutter og sekunder sto sentralt da bybanekrangelen fortsatte i uforminsket styrke under gårsdagens debattmøte i Bergen næringsråd.

Tirsdag presenterte fagfolk­ene et notat som konkluderte med at til tross for at kjøretiden til Bybanen blir kortere med tunnel, blir den samlede reisetiden kortere med dagløsning.

Årsaken til det er at fagfolkene regner med tiden det tar å gå opp og ned fra det underjordiske bybanestoppet i Christies gate, eller fra dagstoppet som eventuelt skal komme i begynnelsen av Kaigaten.

Kan bytte punkt

Deretter har de tatt utgangspunkt i et sentralt sted i sentrum, Sjømannsmonumentet, og regnet hvor lang tid det tar å gå fra de forskjellige stoppene. Med denne regnemåten blir dagløsningen med bybane over Bryggen det raskeste alternativ.

Harald Schjelderup (Ap) er svært kritisk til rapportene som kommer fra byrådet og kommunens fagetat.

— Vi reagerer på måten de presenterer fakta på. De sier at reisetiden er raskere med en dagløsning. Men reisetiden ville vært helt annerledes om vi flytter referansepunktet i sentrum fra Sjømannsmonumentet til Den blå steinen. Da ville tunnel­løsningene kommet bedre ut, sier Schjelderup.

Han forteller at han har prøve­gått den ene strekningen, og brukte to minutter mindre enn fagetatens beregning.

— Også det endrer på konklusjonen om reisetid, sier han.

Vi gikk og gikk ...

For å dobbeltsjekke både fagetat­ens og Schjelderups gangtempo, gikk to journalister i BT opp de ulike strekningene i går (se fakta­boks).

PÅ TUR: Bak Sparebankens bygg, ved Galleri Parken, er det planlagt et bybanestopp dersom banen skal svinge inn i tunnel i Peter Motzfeldts gate. Det gir seks minutters gangtid til Sjømannsmonumentet, heter det i kommunens utredning. BT brukte rundt fire minutter på samme distanse, i normal gangfart. Arkivfoto: Odd E. Nerbø

Vi brukte mellom ett og 2,5 minutter kortere tid på strekning­ene fra de to tunnelalternativenes holdeplasser til Sjømanns­monumentet enn det fagetaten har beregnet. For å få realistiske tall fra den underjordiske stasjonen, la vi inn fire etasjer i rulletrappen på Galleriet.Fra holdeplassen på Torget (dagløsningen) brukte vi derimot bare ti sekunder mindre enn fagetatens beregning viser, inkludert venting på grønt lys.

Hvis man flytter referansepunktet til Den blå steinen, blir gangtiden fra stoppene på Torget og under jorden i Christies gate akkurat lik: Omtrent tre og et halvt minutt.

— Lurer ingen

— Vi har brukt standard gjennomsnittlig ganghastighet. Vi har målt avstander på kart, og ikke lagt til for kryss, sier plansjef Mette Svanes.

Hun sier at hun vil undersøke gangtiden nærmere, men er skuffet over påstandene om mani­pulasjon.

— Vi lurer ikke bergenserne, vi er faktisk fagfolk. Vi har lagt oss i selen for å vise et mest mulig riktig bilde, sier hun.

- Hvorfor er Sjømanns­monumentet valgt som referanse­punkt?

— Det er det mest sentrale punktet i Bergen sentrum, ut ifra lokalisering av arbeidsplasser.

- Unødig omkamp

Schjelderup mener at debatten ville vært over, dersom Ap og Høyre hadde gått for dagløsning, slik byrådet og fagetaten i kommunen vil.

— Da hadde denne saken vært opp og avgjort. I stedet får vi masse nye notater og argumenter fra byrådet.

Han sier at byrådet må lytte til det et stort flertall i bystyret og befolkningen sier.

— Nå er det på tide at byrådet leverer slik det skal i et parlamentarisk system, nemlig slik flertallet sier det skal gjøre.

Byråd Filip Rygg går ikke med på at byrådet forsøker seg på en omkamp i valg av bybanetrasé:

— Det valget vi tar skal stå seg i 100 år. Da har debatten godt av at vi bruker et halvt år ekstra og får frem mest mulig informasjon.