Trafikkulykke ved Sartor senter

Tre personer er kjørt til Sotra legevakt