• STENGT: E39 åpnes for trafikk klokken 16.30 tirsdag. Veien har vært stengt i ti dager på grunn av ras. FOTO: STATENS VEGVESEN

E39 åpnet etter ras

Har vært stengt i ti dager på grunn av ras og rasfare.