• (1/3)
    NÆRE PÅ: Her står bilen til de fire ungdommene, midt mellom de to rasene. FOTO: Statens vegvesen

- Det raste rundt oss

Fire ungdommer havnet midt i raset.