Flere bystyremedlemmer er nå overrasket over at Veivesenet planlegger å dumpe stein fra E39 i Liavatnet. De uttrykker forundring over at Veivesenet har fått lov til det.

— Det var bystyrets klare forutsetning at Liavatnet ikke skulle benyttes som deponi av steinmassene fra E39, sier Norvald Visnes (H).

Han sitter i byutviklingskomiteen. Det samme gjør Geir Dale (Ap). Han har samme oppfatning som Visnes.

- Rystet

— Det var overhodet ikke meningen at stein fra E39 skulle dumpes i Liavatnet. Dette er ikke i tråd med bystyrets vedtak. Her er det noen som ikke har god nok oversikt. Jeg er ganske rystet over at Veivesenet nå vil fylle mer stein i vannet etter at området er blitt så fint, sier Dale.

— Hvis det er kommet nye opplysninger som gjør Liavatnet aktuell som deponi igjen, må byråden fremme en ny sak om det, mener Asle Wingsternes (H), leder i byutviklingskomiteen.

Protokollen fra det aktuelle bystyremøtet i oktober 2013, viser at de har rett. Der står det: «Bystyret mener det er et viktig prinsipp at steinmassene fra E39 skal anvendes på en samfunnsnyttig måte. Massedeponering i Liavatnet vil gi en begrenset samfunnsnyttig effekt.» Og videre: «Bystyret mener at Liavatnet ikke bør prioriteres som deponi av steinmasser fra anleggsområdet på E39, men reserveres for eventuelle fremtidige behov og forbeholdes lokale overskuddsmasser».

Byutviklingsbyråd Henning Warloe ønsker å komme til bunns i hva som er skjedd siden den tid.

— Jeg har derfor kalt inn Statens vegvesen til et møte på fredag, sier han.

Beskyldes for arroganse

Bystyrets tanke fra høsten 2013 var at Liavatnet kunne være et alternativ for deponering av stein når utbyggingen av ny vei til Sotra starter.

— Den saken får vi ta når så langt kommer. Innen den tid kan det være dukket opp andre løsninger for stein fra Sotrasambandet, sier Asle Wingsternes.

Partikollega Norvald Visnes mistenker Statens vegvesen for hele tiden kun å ha hatt Hordnesskogen og Liavatnet som aktuelle deponier for massene fra E39, og argumentert mot alle andre alternativer.

— Jeg synes Statens vegvesen har opptrådt rimelig arrogant i denne saken, sier han.

Vil ha retrett

Visnes har ikke tenkt å gi opp kampen mot E39-stein i Liavatnet.

— Jeg har bedt byrådet om å la være å gi igangsettelsestillatelse for tiltaket, sier han.

SV gikk i bystyret for to år siden imot enhver form for ytterligere utfylling av Liavatnet, men det forslaget falt.

— Nå vil jeg absolutt oppfordre Statens vegvesen til å ta innholdet i bystyrets merknad til etterretning, og finne andre steder å plassere steinen fra E39-tunnelene. Det er fullt mulig å finne alternativer, sier Tina Åsgård, som også er medlem av byutviklingskomiteen.

Godkjent

Prosjektleder Sverre Ottesen i Statens vegvesen sier at de forholder seg til den vedtatte reguleringsplanen for utfylling av Liavatnet.

— Vi har dessuten søkt kommunen om rammetillatelse for tiltaket, og fått innvilget det. Utslippstillatelse fra Fylkesmannen er også i orden. Vi vil søke om igangsettingstillatelse når vi har valgt entreprenør, sier han.

Ny utfylling av Liavatnet har vært et heftig samtaleemne i lokalmiljøet i helgen etter at BT i helgen skrev om Statens vegvesens planer om ny utfylling.

— Det koker her ute. Folk er godt opptrukket. Kanadaskogen og Liavatnet er viktige rekreasjonsområder for oss, sier Arild Helle, som er oppvokst på Lyngbø, og flittig bruker av disse områdene.

— Vi kan ikke finne oss i mer stein nå, sier han.