Nest varmaste april

April 2004 vil gå inn i historia som den nest varmaste Bergen Meteorologisk Institutt har målt siste hundreåret.