Denne kniven er 75.000 år gammel

Menneskene skaffet seg avansert teknologi mye tidligere enn antatt, viser et sensasjonelt funn i Sør-Afrika.