• TETT PÅ BILKRASJ: 300 elevar ved Stord Yrkesskule fekk ei realistisk innføring i alt som skjer rundt ei trafikkulukke. Denne øvingskollisjonen omfatta ein omkomen og ein hardt skadd person. FOTO: OVE A OLDERKJÆR

Ber unge styre trafikkdødkampen