Kjent for kommunen

Muren i Slettebrekklia har lenge vært tema i Askøy kommune. Teknisk etat har fått flere henvendelser fra naboene, men henvist videre til byggesaksavdelingen fordi det dreier seg om en privat vei.