Uværet gjorde skade for 200 millioner kroner

De materielle skadene etter katastroferegnet i Bergensområdet natt til 13. september beløper seg til nærmere 200 millioner kroner.