To breer og én boknatt

Etter lang og hard kamp fikk Fjærland omsider veiutløsning i 1986.