Frønissen i Fyllingsdalen

Er du så glup å tilby noe gratis til skoler og barnehager i disse tider, får du det travelt med å ta imot telefoner. Det vet det lille frøfirmaet Brødrene Nelsons i Fyllingsdalen alt om.