Veteranmarkedet vokser

Her er både motordrevne og seildrevne fartøyer. Luksuscruisere, ex-bilferger, fjordabåter i veteranskipsalderen.