Vil ha landsaksjon for fødeavdelingar

Som leiar for Nordfjordrådet står ordførar Nils P. Støyva i spissen for å berge fødeavdelinga ved Nordfjord sjukehus. No vurderer han å samle forkjemparar for alle dei 14 nedleggingstruga fødeavdelingane ved norske sjukehus i ein felles aksjon.