Svindyre byggesaker

2000 flere kroner må du ut med i gebyr dersom du skal nytt hus neste år. Byggesaksavdelingen øker gebyret fra 10.000 kroner per boenhet til 12.000.