Fisk fra 16 kvadrat

De planlagte bodene på Fisketorget blir maksimalt 16 kvadratmeter. I går oppførte kommunen en testbod.