Vil ha slutt på forsikringsnekt for barn

Foreldre kan miste tilliten til PPT. Barn som trenger hjelp, risikerer dermed å bli latt i stikken.