Godt brød skaper glede!

Liflige dufter av fersk brødbakst brer seg gjennom huset i Stabburveien på Storetveit. På terrassen utenfor stuedøren er en bakerovn av god, gammel type glødende varm, og brødbaker. Else Rønnevig gløtter stadig på jerndøren for å sjekke om festbrødene med mønster fra fine former er ferdig stekt.