Får aldri mer ha dyr

Griser og hester levde i møkk og rot. Nå har bonden mistet retten til å eie dyr for resten av livet.