Milevis bak Stavanger

Mens byggeklager stamper i kø i Bergen, går sakene raskt unna i Stavanger.