• GIR TILBAKE: - Jeg vil gjøre noe som utfordrer og gir mening, sier Emilie Bratz Queseth. Emilie skal jobbe som assistentlærer i engelsk ved en barneskole i byen hun kommer fra i Bolivia. Hun går inn i et opplegg i regi av Misjonsalliansen og skal også arbeide ved barnehjemmet Hogar Villegas.<p/>FOTO: KNUT STRAND

Vil gjøre noe for de fattigste

I helgen dro Emilie Bratz Queseth til Bolivia. Etter 19 år i Bergen vil hun tilbake for å hjelpe de fattigste i byen hun er fra.