Statsraad Lehmkuhl til Stord

"Statsraad Lehmkuhl" kom i formiddag til Leirvik på Stord.