Ønskjer tunnel under «Skogen»

Kvam herad vil nytta striden om kraftlina til å fremja tanken om tunnel under Kvamskogen. - Ein slik tunnel er vår Osterøybru, seier rådmann Knut Terje Rekve.