Helsebusser skal kutte taxiregning

Helse Bergen bruker årlig over 100 millioner kroner på drosjetransport av pasienter. Nå skal egne helsebusser bidra til å kutte utgifter.