Stenger veien fra Bergen til Voss

Fra 1. september og ett halvt år fremover vil E16 fra Bergen til Voss være stengt deler av døgnet.