På køyretyet skal storfolk kjennast

Dei fekk litt av ein tur, barna som kom til Voss med tog i føremiddag.